Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal Nr.4


Home - Istoria spitalului

Istoria spitalului


Istoria spitalului datează din anii 1800, primele scrieri aparținând doctorului Moisei Borisovici Sluţchi care scria că la 20 decembrie 1817 spitalul a fost deschis. Acest spital fiind fondat pe banii Societăţii Evreeşti.

Clădirile Spitalului sunt Monumente de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Arhitectura este eclectică cu detalii neoclasice.

Complexul medical era compus din mai multe clădiri şi avea o secţie de boli interne, chirurgie septică şi chirurgie de urgenţă. Spitalul avea 110 paturi, aici se internau nu numai evrei, dar şi populaţie de alte naționalități.

Până în anul 1940 spitalul a aparţinut Asociaţiei Obşteşti a Evreilor, unde a activat vestitul medic chirurg şi ginecolog M. Krasiliţcic, după 1940 a fost naţionalizat şi prefăcut în spital orăşănesc. În timpul războiului a activat ca spital militar.

După anul 1945 prin Hotărârea Guvernului a fost transmis oraşului şi în baza lui s-a organizat Spitalul Clinic Orăşenesc Nr.4, devenind baza Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.

Aici au activat savanţi cu renume. Spitalul se mândrea cu personalul medical ca Nicolai Anestiadi, Nicolae Starostenco, I. Rîjov, M. Zagarschih, M. Cocerghinschi, Constantin Ţîbîrnă Profesor, Gheorghe Ghidirim academicianşi alţii. Au activat şi au fost în fruntea spitalului aşa medici şefi ca C. Ăfrus, C. Bunescu, Luca Jardan.

În conformitate cu prevederile Legii ”Privind administraţia publică locală” nr.123-XV din 18.03.2003, Legea Ocrotirii Sănătății nr.411-XII din 28 martie 1995, în baza Regulamentului despre Departamentul Sănătăţii al Primăriei mun. Chişinău aprobat prin Decizia CMC nr.3/2-6 din 22.09.1999, în contextul implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în data de 01.01.2004 instituţia a primit statut de Instituţie Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal nr. 4, fapt ce a marcat o etapă nouă în activitatea cotidiană a colectivului.

IMSP Spitalul Clininic Municipal nr.4, este prima instituţie municipală cu bolnavi geriatrici şi îngrijiri medicale paliative, în temeiul Strategiei de acţiune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii pentru îmbătrânire sănătoasă 2012-2020, este prevăzută majorarea volumului şi calităţii serviciilor prestate în domeniul serviciilor de lungă durată.

La moment managementul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.4 este preluat de dl Valeriu Cerneţchi, care marchează o etapă nouă în activitatea curentă a instituţiei, unde se depun toate eforturile pentru sporirea calităţii serviciilor medicale prestate, în scopul adaptării la standardele medicale contemporane.