Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal Nr.4


Home - Serviciu geriatric

Serviciu geriatric


   Misiunea serviciului geriatric este de a asigura accesul persoanelor vârstnice la asistenţă medicală geriatrică de calitate în condiţii spitaliceşti, adecvată necesităţilor persoanelor vârstnice, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii şi calităţii vieţii acestora.
   În secțiile de geriatrie se spitalizează pacienţii vârstnici de la 65 de ani, conform prevederilor stipulate în anexa ordinului MS nr. 602 din 24.07.2015, cu polipatologii cronice ale organelor interne în acutizare şi decompensate, cu sindroame geriatrice cu scop de evaluare geriatrică complexă, stabilire a diagnosticului clinic, geriatric şi social, tratament şi recuperare geriatrică, conform indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru spitalizare..
   Durata medie de spitalizare în secția de Geriatrie este de 10 zile, și ea include metode contemporane de diagnostic și tratament, proceduri de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic.


INDICAŢII ŞI CONTRAINDICAȚII LA INTERNARE ÎN SECȚIILE GERIATRIE .
ANEXA Ordinul nr. 602 din 24.07.2015 cu privire la modificarea Ord. nr 619 din 07 septembrie 2010 „Cu privire la activitatea serviciului geriatric din RM”.
Anexă.
la ordinul nr. 602 din 24.07.2015 .

   Indicaţii şi contraindicaţiile pentru spitalizarea pacienţilor vârstnici în secţiile de geriatrie raionale, municipale şi republicane: