Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal Nr.4


Home - Informația pentru pacienți

Informația pentru pacienți


     Beneficiarii pentru serviciu geriatric sunt persoanele vârstnice de la 65 de ani, conform prevederilor stipulate în anexa ordinului MS nr. 602 din 24.07.2015, cu polipatologii cronice ale organelor interne în acutizare şi decompensare, cu sindroame geriatrice cu scop de evaluare geriatrică complexă, stabilire a diagnosticului clinic, geriatric şi social, tratament şi recuperare geriatrică, conform indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru spitalizare.
    Durata medie de spitalizare în secția de Geriatrie este de 10 zile, și ea include metode contemporane de diagnostic și tratament, proceduri de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic. paliative.
Pentru internarea pacienților în spital este necesar:
    Beneficiarii pentru îngrijirea paliativă
    Sunt pacienţii de toate vârstele începând de la 18 ani cu maladii cronice în stadiu avansat şi alte boli cu prognostic limitat, care au speranţa de viaţă sub 12 luni, cu simptoame necontrolate, suferinţă psiho-emoţională sau spiritual semnificativă şi/sau prezintă un anumit nivel de dependenţă și capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medico-sanitară primare.
     Pacienţii cu anumit nivel de dependența, cu îndreptare (bilet de tremitere F27/e) de la medic de familie, confirmată de medicii specialişti pot beneficia de îngrijiri paliative în unul sau mai multe din următoarele cazuri, când:
    Internarea în spital va avea loc numai cu consimţământul în formă scrisă a pacientului, iar în cazul incapacităţii lui de a lua decizii (fără discernământ) şi dorinţa sa nu este cunoscută, familia sau reprezentantul lui legal au dreptul de a participa la luarea deciziei asupra tratamentului şi a îngrijirii.
    Admiterea beneficiarilor va avea loc în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau a specialistului în colaborare cu prestatorii de servicii de îngrijiri paliative.

    Pentru internarea pacienților în spital este necesar:
  Contacte:
  Secția Geriatrie: 022 29 57 12 / 068 16 58 15 șef secție Muravca Tatiana
  Secția îngrijiri Paliative: 022 29 56 27 / 067 30 07 61- șef secție Rusanovschi Irina