Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal Nr.4


Home - Legislație

Legislație


Îngrijiri Paliative


1. Ordin MS RM nr. 1022 din 30.12.2015 cu privire la organizarea serviciilor de îngrijiri paliative.


2.Ordin № 884 din 30.12.2010 Cu privire la aprobarea Standardului Naţional de Îngrijiri Paliative.


3.Standard Naţional de Îngrijiri Paliative.Geriatrie


1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.619 din 07.09.2010 REGULAMENTUL de activitate al Centrului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie


2. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.602 din 24.07.2015 cu privire la modificarea ordinului nr. 619 din 07.09.2010 cu privire la activitatea serviciului geriatric din RM.


3. Legea Parlamentului Nr.264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, modificată din 09.06.22. 


4. Legea Parlamentului Nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, modificată din 09.06.22.Protecția socială

1.  LEGEA Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

2. LEGEA nr.547 din 25.12.2003 a asistenței sociale

3. LEGEA nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale